Evig meldeplikt - Illustrasjon fra Velferd
© Henry Bronken