Forskning på trygdede - Illustrasjon fra Velferd
© Henry Bronken