"Evolusjon" - Laget for UNIS Svalbard
© Henry Bronken